هاست ویندوز آلمان

WDE_1

7,000 تومان
Месечно

100 مگابایت

WDE_2

10,000 تومان
Месечно

250 مگابایت

WDE_3

15,000 تومان
Месечно

500 مگابایت

WDE_4

21,000 تومان
Месечно

1 گیگابایت

WDE_5

29,000 تومان
Месечно

2 گیگابایت

WDE_6

40,000 تومان
Месечно

5 گیگابایت

WDE_7

54,000 تومان
Месечно

10 گیگابایت