هاست لینوکس ایران

LIR_1

8,000 تومان
ماهانه

100 مگابایت

LIR_2

10,000 تومان
ماهانه

250 مگابایت

LIR_3

14,000 تومان
ماهانه

500 مگابایت

LIR_4

19,000 تومان
ماهانه

1 گیگابایت

LIR_5

25,000 تومان
ماهانه

2 گیگابایت

LIR_6

33,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت

LIR_7

39,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت