سرور اختصاصی ایران

MODL03

شروع از
800,000 تومان
ماهانه

1X Intel Xeon E3-1220 V2
RAM 24 GB
1x 160 GB SSD + 4x 4 TB HDD
1Gbps Dedicated Port - 800 Mbps Guaranteed
Advanced HW Raid - Remote Console
Mizban Online/TIC

MODL04

شروع از
665,000 تومان
ماهانه

1X Intel Xeon E3-1220 V2
RAM 32 GB
Port 1Gbps Dedicated - 800 Mbps Guaranteed
HW Raid - Remote Console
Mizban Online/TIC

MODL04 - Type B

شروع از
845,000 تومان
ماهانه

1X Intel Xeon E3-1220 V2
RAM 16 GB
Port 1Gbps Dedicated - 800 Mbps Guaranteed
HW Raid - Remote Console
Mizban Online/AsiaTech

سرور اختصاصی MO-04

شروع از
625,000 تومان
ماهانه

2X Intel Xeon X5670
12Core 24Thread
RAM 64 GB
Traffic 3 TB - 1->8
Port 1Gbps Shared - 350 Mbps Guaranteed
Mizban Online/Zirsakht

سرور اختصاصی ایران - MO02

شروع از
585,000 تومان
ماهانه

1X Intel Xeon X5660
RAM 32 GB
Port 1Gbps Shared - 500 Mbps Guaranteed
Mizban Online/Zirsakht

MODL-06

شروع از
2,500,000 تومان
ماهانه

HW Raid - Remote Console
  • 2x Intel Xeon E5-2650 v2 CPU
  • 64 GB 1866MHz RAM
  • 500GB SSD + 2 x 4TB HDD Disk
  • 1Gbps + DDoS Protection + Anti Sanctions System Network
  • Mizban Online Datacenter

MO-H01

970,000 تومان
ماهانه

1X Intel Xeon X5675
6Core 12Thread
RAM 48 GB
Unlimited Traffic
Port 1Gbps Shared - 800 Mbps Guaranteed
Mizban Online/ParsOnline