سرور مجازی ویژه ایران - زیرساخت

IRVPS+ZC-01
 • 4 گیگابایت رم
 • 60 گیگابایت هارد
 • 2 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • انتخابی سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% آپتایم
IRVPS+ZC-02
 • 6 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت هارد
 • 3 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • انتخابی سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% آپتایم
IRVPS+ZC-03
 • 8 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد
 • 4 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • انتخابی سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% آپتایم
IRVPS+ZC-04
 • 10 گیگابایت رم
 • 120 گیگابایت هارد
 • 5 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • انتخابی سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% آپتایم