هاست ویندوز آلمان

WDE_1

100 مگابایت

WDE_2

250 مگابایت

WDE_3

500 مگابایت

WDE_4

1 گیگابایت

WDE_5

2 گیگابایت

WDE_6

5 گیگابایت

WDE_7

10 گیگابایت