اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی فروش

مسائل و مشکلات مالی مربوط به خرید سرویس ها

 پشتیبانی فنی - میزبانی وب

مسائل فنی مرتبط با سرویس های میزبانی وب

 پشتیبانی فنی - سرورهای مجازی

مسائل فنی مرتبط با سرورهای مجازی

 پشتیبانی فنی - سرورهای اختصاصی

مسائل فنی مرتبط با سرورهای اختصاصی

 پشتیبانی امور دامنه

امور مرتبط با ثبت دامنه ها