گواهی نامه SSL

PositiveSSL (دامنه های بین المللی)

پشتیبانی از یک دامنه (ساب دومین ها شامل عملیات رمزنگاری نمی شوند)
رمزنگاری 256 بیتی
بدون نياز به مدارك شركت
قابليت Reissue گواهينامه بصورت آنلاين
داراي Site Seal رايگان
سازگاري با 99% مرورگرها

Wildcard SSL (دامنه های بین المللی)

پشتیبانی از یک دامنه + زیر دامنه ها
رمزنگاری 256 بیتی
بدون نياز به مدارك شركت
قابليت Reissue گواهينامه بصورت آنلاين
داراي Site Seal رايگان
سازگاري با 99% مرورگرها

SSL دامنه های IR

پشتیبانی از یک دامنه (ساب دومین ها شامل عملیات رمزنگاری نمی شوند)
رمزنگاری 256 بیتی
بدون نياز به مدارك شركت
قابليت Reissue گواهينامه بصورت آنلاين
داراي Site Seal رايگان
سازگاري با 99% مرورگرها

Wildcard SSL برای دامنه های IR

پشتیبانی از یک دامنه و تمامی ساب دامین های آن دامنه
رمزنگاری 256 بیتی
بدون نياز به مدارك شركت
قابليت Reissue گواهينامه بصورت آنلاين
داراي Site Seal رايگان
سازگاري با 99% مرورگرها