ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
117,300 تومان
1 سال
117,300 تومان
1 سال
117,300 تومان
1 سال
.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net
124,200 تومان
1 سال
124,200 تومان
1 سال
124,200 تومان
1 سال
.org
158,700 تومان
1 سال
158,700 تومان
1 سال
158,700 تومان
1 سال
.info
151,800 تومان
1 سال
151,800 تومان
1 سال
151,800 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.asia
241,500 تومان
1 سال
241,500 تومان
1 سال
241,500 تومان
1 سال
.co
393,300 تومان
1 سال
393,300 تومان
1 سال
393,300 تومان
1 سال
.biz
165,600 تومان
1 سال
165,600 تومان
1 سال
165,600 تومان
1 سال
.bz
303,600 تومان
1 سال
303,600 تومان
1 سال
303,600 تومان
1 سال
.in
158,700 تومان
1 سال
158,700 تومان
1 سال
158,700 تومان
1 سال
.cc
167,000 تومان
1 سال
167,000 تومان
1 سال
167,000 تومان
1 سال
.ca
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.de
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.ru
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.es
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.eu
158,700 تومان
1 سال
158,700 تومان
1 سال
158,700 تومان
1 سال
.me
234,600 تومان
1 سال
234,600 تومان
1 سال
234,600 تومان
1 سال
.mn
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.mobi
207,000 تومان
1 سال
207,000 تومان
1 سال
207,000 تومان
1 سال
.name
142,100 تومان
1 سال
142,100 تومان
1 سال
142,100 تومان
1 سال
.tel
175,300 تومان
1 سال
175,300 تومان
1 سال
175,300 تومان
1 سال
.tv
400,200 تومان
1 سال
400,200 تومان
1 سال
400,200 تومان
1 سال
.us
151,800 تومان
1 سال
151,800 تومان
1 سال
151,800 تومان
1 سال
.ws
372,600 تومان
1 سال
372,600 تومان
1 سال
372,600 تومان
1 سال
.ae
552,000 تومان
1 سال
552,000 تومان
1 سال
552,000 تومان
1 سال
.am
483,000 تومان
1 سال
483,000 تومان
1 سال
483,000 تومان
1 سال
.at
165,600 تومان
1 سال
165,600 تومان
1 سال
165,600 تومان
1 سال
.bar
993,600 تومان
1 سال
993,600 تومان
1 سال
993,600 تومان
1 سال
.ch
168,400 تومان
1 سال
168,400 تومان
1 سال
168,400 تومان
1 سال
.cn
248,400 تومان
1 سال
248,400 تومان
1 سال
248,400 تومان
1 سال
.co.in
106,300 تومان
1 سال
106,300 تومان
1 سال
106,300 تومان
1 سال
.co.uk
131,100 تومان
1 سال
131,100 تومان
1 سال
131,100 تومان
1 سال
.com.co
172,500 تومان
1 سال
172,500 تومان
1 سال
172,500 تومان
1 سال
.fr
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.gg
635,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.host
1,186,800 تومان
1 سال
1,186,800 تومان
1 سال
1,186,800 تومان
1 سال
.it
317,400 تومان
1 سال
317,400 تومان
1 سال
317,400 تومان
1 سال
.net.co
172,500 تومان
1 سال
172,500 تومان
1 سال
172,500 تومان
1 سال
.net.in
106,300 تومان
1 سال
106,300 تومان
1 سال
106,300 تومان
1 سال
.online
510,600 تومان
1 سال
510,600 تومان
1 سال
510,600 تومان
1 سال
.press
897,000 تومان
1 سال
897,000 تومان
1 سال
897,000 تومان
1 سال
.pro
207,000 تومان
1 سال
207,000 تومان
1 سال
207,000 تومان
1 سال
.website
282,900 تومان
1 سال
282,900 تومان
1 سال
282,900 تومان
1 سال
.wiki
369,800 تومان
1 سال
369,800 تومان
1 سال
369,800 تومان
1 سال
.xyz
154,600 تومان
1 سال
154,600 تومان
1 سال
154,600 تومان
1 سال
.art
168,400 تومان
1 سال
168,400 تومان
1 سال
168,400 تومان
1 سال
.academy
403,000 تومان
1 سال
403,000 تومان
1 سال
403,000 تومان
1 سال
.camera
648,600 تومان
1 سال
648,600 تومان
1 سال
648,600 تومان
1 سال
.city
276,000 تومان
1 سال
276,000 تومان
1 سال
276,000 تومان
1 سال
.app
256,700 تومان
1 سال
256,700 تومان
1 سال
256,700 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .