ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوندو بین و باشد کاراکترها در طول

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

ویژه
.com
640,000 تومان
ویژه
.net
730,000 تومان
ویژه
.org
770,000 تومان
ویژه
.ir
32,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com ویژه
640,000 تومان
1 سال
640,000 تومان
1 سال
640,000 تومان
1 سال
.ir ویژه
32,000 تومان
1 سال
32,000 تومان
1 سال
32,000 تومان
1 سال
.net ویژه
730,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.org ویژه
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
.info
720,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
.co.ir
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.gov.ir
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.id.ir
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.sch.ir
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.asia
963,000 تومان
1 سال
963,000 تومان
1 سال
963,000 تومان
1 سال
.co
1,584,000 تومان
1 سال
1,584,000 تومان
1 سال
1,584,000 تومان
1 سال
.biz
787,000 تومان
1 سال
787,000 تومان
1 سال
787,000 تومان
1 سال
.bz
1,210,000 تومان
1 سال
1,210,000 تومان
1 سال
1,210,000 تومان
1 سال
.in
633,000 تومان
1 سال
633,000 تومان
1 سال
633,000 تومان
1 سال
.cc
666,000 تومان
1 سال
666,000 تومان
1 سال
666,000 تومان
1 سال
.ca
792,000 تومان
1 سال
792,000 تومان
1 سال
792,000 تومان
1 سال
.de
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
.ru
932,000 تومان
1 سال
932,000 تومان
1 سال
932,000 تومان
1 سال
.es
633,000 تومان
1 سال
633,000 تومان
1 سال
633,000 تومان
1 سال
.eu
633,000 تومان
1 سال
633,000 تومان
1 سال
633,000 تومان
1 سال
.me
231,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
.mn
2,420,000 تومان
1 سال
2,420,000 تومان
1 سال
2,420,000 تومان
1 سال
.mobi
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
.name
567,000 تومان
1 سال
567,000 تومان
1 سال
567,000 تومان
1 سال
.tel
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
.tv
1,595,000 تومان
1 سال
1,595,000 تومان
1 سال
1,595,000 تومان
1 سال
.us
605,000 تومان
1 سال
605,000 تومان
1 سال
605,000 تومان
1 سال
.ws
1,485,000 تومان
1 سال
1,485,000 تومان
1 سال
1,485,000 تومان
1 سال
.ae
2,200,000 تومان
1 سال
2,200,000 تومان
1 سال
2,200,000 تومان
1 سال
.am
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
.at
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
.bar
3,960,000 تومان
1 سال
3,960,000 تومان
1 سال
3,960,000 تومان
1 سال
.ch
671,000 تومان
1 سال
671,000 تومان
1 سال
671,000 تومان
1 سال
.cn
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
.co.in
424,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال
.co.uk
523,000 تومان
1 سال
523,000 تومان
1 سال
523,000 تومان
1 سال
.com.co
688,000 تومان
1 سال
688,000 تومان
1 سال
688,000 تومان
1 سال
.fr
798,000 تومان
1 سال
798,000 تومان
1 سال
798,000 تومان
1 سال
.gg
3,850,000 تومان
1 سال
3,850,000 تومان
1 سال
3,850,000 تومان
1 سال
.host
4,730,000 تومان
1 سال
4,730,000 تومان
1 سال
4,730,000 تومان
1 سال
.it
1,265,000 تومان
1 سال
1,265,000 تومان
1 سال
1,265,000 تومان
1 سال
.net.co
688,000 تومان
1 سال
688,000 تومان
1 سال
688,000 تومان
1 سال
.net.in
424,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال
.net.nz
1,210,000 تومان
1 سال
1,210,000 تومان
1 سال
1,210,000 تومان
1 سال
.nl
561,000 تومان
1 سال
561,000 تومان
1 سال
561,000 تومان
1 سال
.online
2,176,000 تومان
1 سال
2,176,000 تومان
1 سال
2,176,000 تومان
1 سال
.press
3,575,000 تومان
1 سال
3,575,000 تومان
1 سال
3,575,000 تومان
1 سال
.pro
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
.pw
523,000 تومان
1 سال
523,000 تومان
1 سال
523,000 تومان
1 سال
.sx
1,595,000 تومان
1 سال
1,595,000 تومان
1 سال
1,595,000 تومان
1 سال
.website
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
1,128,000 تومان
1 سال
.wiki
1,474,000 تومان
1 سال
1,474,000 تومان
1 سال
1,474,000 تومان
1 سال
.xyz
616,000 تومان
1 سال
616,000 تومان
1 سال
616,000 تومان
1 سال
.art
671,000 تومان
1 سال
671,000 تومان
1 سال
671,000 تومان
1 سال
.academy
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
.camera
2,585,000 تومان
1 سال
2,585,000 تومان
1 سال
2,585,000 تومان
1 سال
.city
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.app
1,023,000 تومان
1 سال
1,023,000 تومان
1 سال
1,023,000 تومان
1 سال
.site
209,000 تومان
1 سال
1,485,000 تومان
1 سال
1,485,000 تومان
1 سال
.network
253,000 تومان
1 سال
1,188,000 تومان
1 سال
1,188,000 تومان
1 سال
.shop
300,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده