ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com hot!
126,200 تومان
1 سال
126,200 تومان
1 سال
126,200 تومان
1 سال
.ir hot!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net hot!
133,700 تومان
1 سال
133,700 تومان
1 سال
133,700 تومان
1 سال
.org hot!
170,800 تومان
1 سال
170,800 تومان
1 سال
170,800 تومان
1 سال
.info
163,400 تومان
1 سال
163,400 تومان
1 سال
163,400 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.asia
259,900 تومان
1 سال
259,900 تومان
1 سال
259,900 تومان
1 سال
.co
423,200 تومان
1 سال
423,200 تومان
1 سال
423,200 تومان
1 سال
.biz
178,200 تومان
1 سال
178,200 تومان
1 سال
178,200 تومان
1 سال
.bz
326,700 تومان
1 سال
326,700 تومان
1 سال
326,700 تومان
1 سال
.in
170,800 تومان
1 سال
170,800 تومان
1 سال
170,800 تومان
1 سال
.cc
179,700 تومان
1 سال
179,700 تومان
1 سال
179,700 تومان
1 سال
.ca
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.de
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.ru
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.es
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.eu
170,800 تومان
1 سال
170,800 تومان
1 سال
170,800 تومان
1 سال
.me
252,500 تومان
1 سال
252,500 تومان
1 سال
252,500 تومان
1 سال
.mn
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.mobi
222,800 تومان
1 سال
222,800 تومان
1 سال
222,800 تومان
1 سال
.name
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.tel
188,600 تومان
1 سال
188,600 تومان
1 سال
188,600 تومان
1 سال
.tv
430,700 تومان
1 سال
430,700 تومان
1 سال
430,700 تومان
1 سال
.us
163,400 تومان
1 سال
163,400 تومان
1 سال
163,400 تومان
1 سال
.ws
401,000 تومان
1 سال
401,000 تومان
1 سال
401,000 تومان
1 سال
.ae
594,000 تومان
1 سال
594,000 تومان
1 سال
594,000 تومان
1 سال
.am
519,800 تومان
1 سال
519,800 تومان
1 سال
519,800 تومان
1 سال
.at
178,200 تومان
1 سال
178,200 تومان
1 سال
178,200 تومان
1 سال
.bar
1,069,200 تومان
1 سال
1,069,200 تومان
1 سال
1,069,200 تومان
1 سال
.ch
181,200 تومان
1 سال
181,200 تومان
1 سال
181,200 تومان
1 سال
.cn
267,300 تومان
1 سال
267,300 تومان
1 سال
267,300 تومان
1 سال
.co.in
114,300 تومان
1 سال
114,300 تومان
1 سال
114,300 تومان
1 سال
.co.uk
141,100 تومان
1 سال
141,100 تومان
1 سال
141,100 تومان
1 سال
.com.co
185,600 تومان
1 سال
185,600 تومان
1 سال
185,600 تومان
1 سال
.fr
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.gg
635,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.host
1,277,100 تومان
1 سال
1,277,100 تومان
1 سال
1,277,100 تومان
1 سال
.it
341,600 تومان
1 سال
341,600 تومان
1 سال
341,600 تومان
1 سال
.net.co
185,600 تومان
1 سال
185,600 تومان
1 سال
185,600 تومان
1 سال
.net.in
114,300 تومان
1 سال
114,300 تومان
1 سال
114,300 تومان
1 سال
.net.nz

سال
N/A
N/A
.nl

سال
N/A
N/A
.online
549,500 تومان
1 سال
549,500 تومان
1 سال
549,500 تومان
1 سال
.press
965,300 تومان
1 سال
965,300 تومان
1 سال
965,300 تومان
1 سال
.pro
222,800 تومان
1 سال
222,800 تومان
1 سال
222,800 تومان
1 سال
.pw

سال
N/A
N/A
.sx

سال
N/A
N/A
.website
304,400 تومان
1 سال
304,400 تومان
1 سال
304,400 تومان
1 سال
.wiki
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
.xxx

سال
N/A
N/A
.xyz
166,300 تومان
1 سال
166,300 تومان
1 سال
166,300 تومان
1 سال
.art
181,200 تومان
1 سال
181,200 تومان
1 سال
181,200 تومان
1 سال
.academy
433,600 تومان
1 سال
433,600 تومان
1 سال
433,600 تومان
1 سال
.camera
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
.city
297,000 تومان
1 سال
297,000 تومان
1 سال
297,000 تومان
1 سال
.app
276,200 تومان
1 سال
276,200 تومان
1 سال
276,200 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده