ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com hot!
129,200 تومان
1 سال
129,200 تومان
1 سال
129,200 تومان
1 سال
.ir hot!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net hot!
136,800 تومان
1 سال
136,800 تومان
1 سال
136,800 تومان
1 سال
.org hot!
174,800 تومان
1 سال
174,800 تومان
1 سال
174,800 تومان
1 سال
.info
167,200 تومان
1 سال
167,200 تومان
1 سال
167,200 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.asia
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
.co
433,200 تومان
1 سال
433,200 تومان
1 سال
433,200 تومان
1 سال
.biz
182,400 تومان
1 سال
182,400 تومان
1 سال
182,400 تومان
1 سال
.bz
334,400 تومان
1 سال
334,400 تومان
1 سال
334,400 تومان
1 سال
.in
174,800 تومان
1 سال
174,800 تومان
1 سال
174,800 تومان
1 سال
.cc
183,900 تومان
1 سال
183,900 تومان
1 سال
183,900 تومان
1 سال
.ca
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.de
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.ru
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.es
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.eu
174,800 تومان
1 سال
174,800 تومان
1 سال
174,800 تومان
1 سال
.me
267,500 تومان
1 سال
267,500 تومان
1 سال
267,500 تومان
1 سال
.mn
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.mobi
228,000 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال
.name
156,600 تومان
1 سال
156,600 تومان
1 سال
156,600 تومان
1 سال
.tel
193,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
.tv
440,800 تومان
1 سال
440,800 تومان
1 سال
440,800 تومان
1 سال
.us
167,200 تومان
1 سال
167,200 تومان
1 سال
167,200 تومان
1 سال
.ws
410,400 تومان
1 سال
410,400 تومان
1 سال
410,400 تومان
1 سال
.ae
608,000 تومان
1 سال
608,000 تومان
1 سال
608,000 تومان
1 سال
.am
532,000 تومان
1 سال
532,000 تومان
1 سال
532,000 تومان
1 سال
.at
182,400 تومان
1 سال
182,400 تومان
1 سال
182,400 تومان
1 سال
.bar
1,094,400 تومان
1 سال
1,094,400 تومان
1 سال
1,094,400 تومان
1 سال
.ch
185,400 تومان
1 سال
185,400 تومان
1 سال
185,400 تومان
1 سال
.cn
273,600 تومان
1 سال
273,600 تومان
1 سال
273,600 تومان
1 سال
.co.in
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
.co.uk
144,400 تومان
1 سال
144,400 تومان
1 سال
144,400 تومان
1 سال
.com.co
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.fr
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.gg
635,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.host
1,307,200 تومان
1 سال
1,307,200 تومان
1 سال
1,307,200 تومان
1 سال
.it
349,600 تومان
1 سال
349,600 تومان
1 سال
349,600 تومان
1 سال
.net.co
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.net.in
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
.net.nz

سال
N/A
N/A
.nl

سال
N/A
N/A
.online
562,400 تومان
1 سال
562,400 تومان
1 سال
562,400 تومان
1 سال
.press
988,000 تومان
1 سال
988,000 تومان
1 سال
988,000 تومان
1 سال
.pro
228,000 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال
.pw

سال
N/A
N/A
.sx

سال
N/A
N/A
.website
311,600 تومان
1 سال
311,600 تومان
1 سال
311,600 تومان
1 سال
.wiki
407,400 تومان
1 سال
407,400 تومان
1 سال
407,400 تومان
1 سال
.xyz
170,200 تومان
1 سال
170,200 تومان
1 سال
170,200 تومان
1 سال
.art
185,400 تومان
1 سال
185,400 تومان
1 سال
185,400 تومان
1 سال
.academy
443,800 تومان
1 سال
443,800 تومان
1 سال
443,800 تومان
1 سال
.camera
714,400 تومان
1 سال
714,400 تومان
1 سال
714,400 تومان
1 سال
.city
304,000 تومان
1 سال
304,000 تومان
1 سال
304,000 تومان
1 سال
.app
282,700 تومان
1 سال
282,700 تومان
1 سال
282,700 تومان
1 سال
.site
57,800 تومان
1 سال
57,800 تومان
1 سال
57,800 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده