ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.com
264,000 تومان
Hot
.net
279,000 تومان
Hot
.org
357,000 تومان
Hot
.ir
12,000 تومان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com Hot
264,000 تومان
1 سال
264,000 تومان
1 سال
264,000 تومان
1 سال
.ir Hot
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
.net Hot
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
.org Hot
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
.info
341,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال
.co.ir
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
.gov.ir
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
.id.ir
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
.sch.ir
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
.asia
543,000 تومان
1 سال
543,000 تومان
1 سال
543,000 تومان
1 سال
.co
884,000 تومان
1 سال
884,000 تومان
1 سال
884,000 تومان
1 سال
.biz
443,000 تومان
1 سال
443,000 تومان
1 سال
443,000 تومان
1 سال
.bz
682,000 تومان
1 سال
682,000 تومان
1 سال
682,000 تومان
1 سال
.in
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
.cc
375,000 تومان
1 سال
375,000 تومان
1 سال
375,000 تومان
1 سال
.ca
401,000 تومان
1 سال
401,000 تومان
1 سال
401,000 تومان
1 سال
.de
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.ru
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
.es
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
.eu
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
.me
130,000 تومان
1 سال
546,000 تومان
1 سال
546,000 تومان
1 سال
.mn
1,364,000 تومان
1 سال
1,364,000 تومان
1 سال
1,364,000 تومان
1 سال
.mobi
465,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
.name
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
.tel
394,000 تومان
1 سال
394,000 تومان
1 سال
394,000 تومان
1 سال
.tv
899,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
.us
341,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال
.ws
837,000 تومان
1 سال
837,000 تومان
1 سال
837,000 تومان
1 سال
.ae
1,240,000 تومان
1 سال
1,240,000 تومان
1 سال
1,240,000 تومان
1 سال
.am
1,085,000 تومان
1 سال
1,085,000 تومان
1 سال
1,085,000 تومان
1 سال
.at
372,000 تومان
1 سال
372,000 تومان
1 سال
372,000 تومان
1 سال
.bar
2,232,000 تومان
1 سال
2,232,000 تومان
1 سال
2,232,000 تومان
1 سال
.ch
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
.cn
558,000 تومان
1 سال
558,000 تومان
1 سال
558,000 تومان
1 سال
.co.in
239,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
.co.uk
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.com.co
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
.fr
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.gg
2,170,000 تومان
1 سال
2,170,000 تومان
1 سال
2,170,000 تومان
1 سال
.host
2,666,000 تومان
1 سال
2,666,000 تومان
1 سال
2,666,000 تومان
1 سال
.it
713,000 تومان
1 سال
713,000 تومان
1 سال
713,000 تومان
1 سال
.net.co
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
388,000 تومان
1 سال
.net.in
239,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
.net.nz
682,000 تومان
1 سال
682,000 تومان
1 سال
682,000 تومان
1 سال
.nl
316,000 تومان
1 سال
316,000 تومان
1 سال
316,000 تومان
1 سال
.online
1,147,000 تومان
1 سال
1,147,000 تومان
1 سال
1,147,000 تومان
1 سال
.press
2,015,000 تومان
1 سال
2,015,000 تومان
1 سال
2,015,000 تومان
1 سال
.pro
465,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
.pw
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.sx
899,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
.website
636,000 تومان
1 سال
636,000 تومان
1 سال
636,000 تومان
1 سال
.wiki
831,000 تومان
1 سال
831,000 تومان
1 سال
831,000 تومان
1 سال
.xyz
347,000 تومان
1 سال
347,000 تومان
1 سال
347,000 تومان
1 سال
.art
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
.academy
558,000 تومان
1 سال
558,000 تومان
1 سال
558,000 تومان
1 سال
.camera
1,457,000 تومان
1 سال
1,457,000 تومان
1 سال
1,457,000 تومان
1 سال
.city
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.app
577,000 تومان
1 سال
577,000 تومان
1 سال
577,000 تومان
1 سال
.site
118,000 تومان
1 سال
837,000 تومان
1 سال
837,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains