ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com hot!
139,400 تومان
1 سال
139,400 تومان
1 سال
139,400 تومان
1 سال
.ir hot!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net hot!
147,600 تومان
1 سال
147,600 تومان
1 سال
147,600 تومان
1 سال
.org hot!
188,600 تومان
1 سال
188,600 تومان
1 سال
188,600 تومان
1 سال
.info
180,400 تومان
1 سال
180,400 تومان
1 سال
180,400 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.asia
287,000 تومان
1 سال
287,000 تومان
1 سال
287,000 تومان
1 سال
.co
467,400 تومان
1 سال
467,400 تومان
1 سال
467,400 تومان
1 سال
.biz
196,800 تومان
1 سال
196,800 تومان
1 سال
196,800 تومان
1 سال
.bz
360,800 تومان
1 سال
360,800 تومان
1 سال
360,800 تومان
1 سال
.in
188,600 تومان
1 سال
188,600 تومان
1 سال
188,600 تومان
1 سال
.cc
198,400 تومان
1 سال
198,400 تومان
1 سال
198,400 تومان
1 سال
.ca
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.de
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.ru
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.es
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.eu
188,600 تومان
1 سال
188,600 تومان
1 سال
188,600 تومان
1 سال
.me
288,600 تومان
1 سال
288,600 تومان
1 سال
288,600 تومان
1 سال
.mn
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.mobi
246,000 تومان
1 سال
246,000 تومان
1 سال
246,000 تومان
1 سال
.name
168,900 تومان
1 سال
168,900 تومان
1 سال
168,900 تومان
1 سال
.tel
208,300 تومان
1 سال
208,300 تومان
1 سال
208,300 تومان
1 سال
.tv
475,600 تومان
1 سال
475,600 تومان
1 سال
475,600 تومان
1 سال
.us
180,400 تومان
1 سال
180,400 تومان
1 سال
180,400 تومان
1 سال
.ws
442,800 تومان
1 سال
442,800 تومان
1 سال
442,800 تومان
1 سال
.ae
656,000 تومان
1 سال
656,000 تومان
1 سال
656,000 تومان
1 سال
.am
574,000 تومان
1 سال
574,000 تومان
1 سال
574,000 تومان
1 سال
.at
196,800 تومان
1 سال
196,800 تومان
1 سال
196,800 تومان
1 سال
.bar
1,180,800 تومان
1 سال
1,180,800 تومان
1 سال
1,180,800 تومان
1 سال
.ch
200,100 تومان
1 سال
200,100 تومان
1 سال
200,100 تومان
1 سال
.cn
295,200 تومان
1 سال
295,200 تومان
1 سال
295,200 تومان
1 سال
.co.in
126,300 تومان
1 سال
126,300 تومان
1 سال
126,300 تومان
1 سال
.co.uk
155,800 تومان
1 سال
155,800 تومان
1 سال
155,800 تومان
1 سال
.com.co
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
.fr
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.gg
635,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.host
1,410,400 تومان
1 سال
1,410,400 تومان
1 سال
1,410,400 تومان
1 سال
.it
377,200 تومان
1 سال
377,200 تومان
1 سال
377,200 تومان
1 سال
.net.co
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
.net.in
126,300 تومان
1 سال
126,300 تومان
1 سال
126,300 تومان
1 سال
.net.nz

سال
N/A
N/A
.nl

سال
N/A
N/A
.online
606,800 تومان
1 سال
606,800 تومان
1 سال
606,800 تومان
1 سال
.press
1,066,000 تومان
1 سال
1,066,000 تومان
1 سال
1,066,000 تومان
1 سال
.pro
246,000 تومان
1 سال
246,000 تومان
1 سال
246,000 تومان
1 سال
.pw

سال
N/A
N/A
.sx

سال
N/A
N/A
.website
336,200 تومان
1 سال
336,200 تومان
1 سال
336,200 تومان
1 سال
.wiki
439,500 تومان
1 سال
439,500 تومان
1 سال
439,500 تومان
1 سال
.xxx

سال
N/A
N/A
.xyz
183,700 تومان
1 سال
183,700 تومان
1 سال
183,700 تومان
1 سال
.art
200,100 تومان
1 سال
200,100 تومان
1 سال
200,100 تومان
1 سال
.academy
478,900 تومان
1 سال
478,900 تومان
1 سال
478,900 تومان
1 سال
.camera
770,800 تومان
1 سال
770,800 تومان
1 سال
770,800 تومان
1 سال
.city
328,000 تومان
1 سال
328,000 تومان
1 سال
328,000 تومان
1 سال
.app
305,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده