ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
128,400 تومان
1 سال
128,400 تومان
1 سال
128,400 تومان
1 سال
.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net
135,900 تومان
1 سال
135,900 تومان
1 سال
135,900 تومان
1 سال
.org
173,700 تومان
1 سال
173,700 تومان
1 سال
173,700 تومان
1 سال
.info
166,100 تومان
1 سال
166,100 تومان
1 سال
166,100 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.asia
264,300 تومان
1 سال
264,300 تومان
1 سال
264,300 تومان
1 سال
.co
430,400 تومان
1 سال
430,400 تومان
1 سال
430,400 تومان
1 سال
.biz
181,200 تومان
1 سال
181,200 تومان
1 سال
181,200 تومان
1 سال
.bz
332,200 تومان
1 سال
332,200 تومان
1 سال
332,200 تومان
1 سال
.in
173,700 تومان
1 سال
173,700 تومان
1 سال
173,700 تومان
1 سال
.cc
182,700 تومان
1 سال
182,700 تومان
1 سال
182,700 تومان
1 سال
.ca
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.de
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.ru
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.es
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.eu
173,700 تومان
1 سال
173,700 تومان
1 سال
173,700 تومان
1 سال
.me
256,700 تومان
1 سال
256,700 تومان
1 سال
256,700 تومان
1 سال
.mn
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.mobi
226,500 تومان
1 سال
226,500 تومان
1 سال
226,500 تومان
1 سال
.name
155,500 تومان
1 سال
155,500 تومان
1 سال
155,500 تومان
1 سال
.tel
191,800 تومان
1 سال
191,800 تومان
1 سال
191,800 تومان
1 سال
.tv
437,900 تومان
1 سال
437,900 تومان
1 سال
437,900 تومان
1 سال
.us
166,100 تومان
1 سال
166,100 تومان
1 سال
166,100 تومان
1 سال
.ws
407,700 تومان
1 سال
407,700 تومان
1 سال
407,700 تومان
1 سال
.ae
604,000 تومان
1 سال
604,000 تومان
1 سال
604,000 تومان
1 سال
.am
528,500 تومان
1 سال
528,500 تومان
1 سال
528,500 تومان
1 سال
.at
181,200 تومان
1 سال
181,200 تومان
1 سال
181,200 تومان
1 سال
.bar
1,087,200 تومان
1 سال
1,087,200 تومان
1 سال
1,087,200 تومان
1 سال
.ch
184,200 تومان
1 سال
184,200 تومان
1 سال
184,200 تومان
1 سال
.cn
271,800 تومان
1 سال
271,800 تومان
1 سال
271,800 تومان
1 سال
.co.in
116,300 تومان
1 سال
116,300 تومان
1 سال
116,300 تومان
1 سال
.co.uk
143,500 تومان
1 سال
143,500 تومان
1 سال
143,500 تومان
1 سال
.com.co
188,800 تومان
1 سال
188,800 تومان
1 سال
188,800 تومان
1 سال
.fr
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.gg
635,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.host
1,298,600 تومان
1 سال
1,298,600 تومان
1 سال
1,298,600 تومان
1 سال
.it
347,300 تومان
1 سال
347,300 تومان
1 سال
347,300 تومان
1 سال
.net.co
188,800 تومان
1 سال
188,800 تومان
1 سال
188,800 تومان
1 سال
.net.in
116,300 تومان
1 سال
116,300 تومان
1 سال
116,300 تومان
1 سال
.online
558,700 تومان
1 سال
558,700 تومان
1 سال
558,700 تومان
1 سال
.press
981,500 تومان
1 سال
981,500 تومان
1 سال
981,500 تومان
1 سال
.pro
226,500 تومان
1 سال
226,500 تومان
1 سال
226,500 تومان
1 سال
.website
309,600 تومان
1 سال
309,600 تومان
1 سال
309,600 تومان
1 سال
.wiki
404,700 تومان
1 سال
404,700 تومان
1 سال
404,700 تومان
1 سال
.xyz
169,100 تومان
1 سال
169,100 تومان
1 سال
169,100 تومان
1 سال
.art
184,200 تومان
1 سال
184,200 تومان
1 سال
184,200 تومان
1 سال
.academy
440,900 تومان
1 سال
440,900 تومان
1 سال
440,900 تومان
1 سال
.camera
694,600 تومان
1 سال
694,600 تومان
1 سال
694,600 تومان
1 سال
.city
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .