ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
.org
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
.info
176,000 تومان
1 سال
176,000 تومان
1 سال
176,000 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.asia
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.co
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
.biz
192,000 تومان
1 سال
192,000 تومان
1 سال
192,000 تومان
1 سال
.bz
352,000 تومان
1 سال
352,000 تومان
1 سال
352,000 تومان
1 سال
.in
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
.cc
193,600 تومان
1 سال
193,600 تومان
1 سال
193,600 تومان
1 سال
.ca
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.de
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.ru
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.es
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.eu
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
.me
272,000 تومان
1 سال
272,000 تومان
1 سال
272,000 تومان
1 سال
.mn
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.mobi
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.name
164,800 تومان
1 سال
164,800 تومان
1 سال
164,800 تومان
1 سال
.tel
203,200 تومان
1 سال
203,200 تومان
1 سال
203,200 تومان
1 سال
.tv
464,000 تومان
1 سال
464,000 تومان
1 سال
464,000 تومان
1 سال
.us
176,000 تومان
1 سال
176,000 تومان
1 سال
176,000 تومان
1 سال
.ws
432,000 تومان
1 سال
432,000 تومان
1 سال
432,000 تومان
1 سال
.ae
640,000 تومان
1 سال
640,000 تومان
1 سال
640,000 تومان
1 سال
.am
560,000 تومان
1 سال
560,000 تومان
1 سال
560,000 تومان
1 سال
.at
192,000 تومان
1 سال
192,000 تومان
1 سال
192,000 تومان
1 سال
.bar
1,152,000 تومان
1 سال
1,152,000 تومان
1 سال
1,152,000 تومان
1 سال
.ch
195,200 تومان
1 سال
195,200 تومان
1 سال
195,200 تومان
1 سال
.cn
288,000 تومان
1 سال
288,000 تومان
1 سال
288,000 تومان
1 سال
.co.in
123,200 تومان
1 سال
123,200 تومان
1 سال
123,200 تومان
1 سال
.co.uk
152,000 تومان
1 سال
152,000 تومان
1 سال
152,000 تومان
1 سال
.com.co
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.fr
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.gg
635,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.host
1,376,000 تومان
1 سال
1,376,000 تومان
1 سال
1,376,000 تومان
1 سال
.it
368,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
.net.co
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.net.in
123,200 تومان
1 سال
123,200 تومان
1 سال
123,200 تومان
1 سال
.online
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
592,000 تومان
1 سال
.press
1,040,000 تومان
1 سال
1,040,000 تومان
1 سال
1,040,000 تومان
1 سال
.pro
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.website
328,000 تومان
1 سال
328,000 تومان
1 سال
328,000 تومان
1 سال
.wiki
428,800 تومان
1 سال
428,800 تومان
1 سال
428,800 تومان
1 سال
.xyz
179,200 تومان
1 سال
179,200 تومان
1 سال
179,200 تومان
1 سال
.art
195,200 تومان
1 سال
195,200 تومان
1 سال
195,200 تومان
1 سال
.academy
467,200 تومان
1 سال
467,200 تومان
1 سال
467,200 تومان
1 سال
.camera
736,000 تومان
1 سال
736,000 تومان
1 سال
736,000 تومان
1 سال
.city
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .