ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
75,700 تومان
1 سال
75,700 تومان
1 سال
75,700 تومان
1 سال
.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net
80,100 تومان
1 سال
80,100 تومان
1 سال
80,100 تومان
1 سال
.org
102,400 تومان
1 سال
102,400 تومان
1 سال
102,400 تومان
1 سال
.info
97,900 تومان
1 سال
97,900 تومان
1 سال
97,900 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.asia
155,800 تومان
1 سال
155,800 تومان
1 سال
155,800 تومان
1 سال
.co
253,700 تومان
1 سال
253,700 تومان
1 سال
253,700 تومان
1 سال
.biz
106,800 تومان
1 سال
106,800 تومان
1 سال
106,800 تومان
1 سال
.bz
195,800 تومان
1 سال
195,800 تومان
1 سال
195,800 تومان
1 سال
.in
102,400 تومان
1 سال
102,400 تومان
1 سال
102,400 تومان
1 سال
.cc
107,700 تومان
1 سال
107,700 تومان
1 سال
107,700 تومان
1 سال
.ca
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.de
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.ru
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.es
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.eu
102,400 تومان
1 سال
102,400 تومان
1 سال
102,400 تومان
1 سال
.me
151,300 تومان
1 سال
151,300 تومان
1 سال
151,300 تومان
1 سال
.mn
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.mobi
133,500 تومان
1 سال
133,500 تومان
1 سال
133,500 تومان
1 سال
.name
91,700 تومان
1 سال
91,700 تومان
1 سال
91,700 تومان
1 سال
.tel
113,000 تومان
1 سال
113,000 تومان
1 سال
113,000 تومان
1 سال
.tv
258,100 تومان
1 سال
258,100 تومان
1 سال
258,100 تومان
1 سال
.us
97,900 تومان
1 سال
97,900 تومان
1 سال
97,900 تومان
1 سال
.ws
240,300 تومان
1 سال
240,300 تومان
1 سال
240,300 تومان
1 سال
.ae
356,000 تومان
1 سال
356,000 تومان
1 سال
356,000 تومان
1 سال
.am
311,500 تومان
1 سال
311,500 تومان
1 سال
311,500 تومان
1 سال
.at
106,800 تومان
1 سال
106,800 تومان
1 سال
106,800 تومان
1 سال
.bar
640,800 تومان
1 سال
640,800 تومان
1 سال
640,800 تومان
1 سال
.ch
108,600 تومان
1 سال
108,600 تومان
1 سال
108,600 تومان
1 سال
.cn
160,200 تومان
1 سال
160,200 تومان
1 سال
160,200 تومان
1 سال
.co.in
68,500 تومان
1 سال
68,500 تومان
1 سال
68,500 تومان
1 سال
.co.uk
84,600 تومان
1 سال
84,600 تومان
1 سال
84,600 تومان
1 سال
.com.co
111,300 تومان
1 سال
111,300 تومان
1 سال
111,300 تومان
1 سال
.fr
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.gg
635,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.host
765,400 تومان
1 سال
765,400 تومان
1 سال
765,400 تومان
1 سال
.it
204,700 تومان
1 سال
204,700 تومان
1 سال
204,700 تومان
1 سال
.net.co
111,300 تومان
1 سال
111,300 تومان
1 سال
111,300 تومان
1 سال
.net.in
68,500 تومان
1 سال
68,500 تومان
1 سال
68,500 تومان
1 سال
.online
329,300 تومان
1 سال
329,300 تومان
1 سال
329,300 تومان
1 سال
.press
578,500 تومان
1 سال
578,500 تومان
1 سال
578,500 تومان
1 سال
.pro
133,500 تومان
1 سال
133,500 تومان
1 سال
133,500 تومان
1 سال
.website
182,500 تومان
1 سال
182,500 تومان
1 سال
182,500 تومان
1 سال
.wiki
238,500 تومان
1 سال
238,500 تومان
1 سال
238,500 تومان
1 سال
.xyz
99,700 تومان
1 سال
99,700 تومان
1 سال
99,700 تومان
1 سال
.art
108,600 تومان
1 سال
108,600 تومان
1 سال
108,600 تومان
1 سال
.academy
259,900 تومان
1 سال
259,900 تومان
1 سال
259,900 تومان
1 سال
.camera
409,400 تومان
1 سال
409,400 تومان
1 سال
409,400 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .