ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.com
279,000 تومان
Hot
.net
285,000 تومان
Hot
.org
365,000 تومان
Hot
.ir
12,000 تومان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com Hot
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
.ir Hot
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
.net Hot
285,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
.org Hot
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.info
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.co.ir
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
.gov.ir
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
.id.ir
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
.sch.ir
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
.asia
555,000 تومان
1 سال
555,000 تومان
1 سال
555,000 تومان
1 سال
.co
903,000 تومان
1 سال
903,000 تومان
1 سال
903,000 تومان
1 سال
.biz
453,000 تومان
1 سال
453,000 تومان
1 سال
453,000 تومان
1 سال
.bz
697,000 تومان
1 سال
697,000 تومان
1 سال
697,000 تومان
1 سال
.in
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.cc
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.ca
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
.de
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
.ru
537,000 تومان
1 سال
537,000 تومان
1 سال
537,000 تومان
1 سال
.es
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.eu
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.me
133,000 تومان
1 سال
558,000 تومان
1 سال
558,000 تومان
1 سال
.mn
1,395,000 تومان
1 سال
1,395,000 تومان
1 سال
1,395,000 تومان
1 سال
.mobi
476,000 تومان
1 سال
476,000 تومان
1 سال
476,000 تومان
1 سال
.name
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
.tel
403,000 تومان
1 سال
403,000 تومان
1 سال
403,000 تومان
1 سال
.tv
919,000 تومان
1 سال
919,000 تومان
1 سال
919,000 تومان
1 سال
.us
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.ws
856,000 تومان
1 سال
856,000 تومان
1 سال
856,000 تومان
1 سال
.ae
1,268,000 تومان
1 سال
1,268,000 تومان
1 سال
1,268,000 تومان
1 سال
.am
1,110,000 تومان
1 سال
1,110,000 تومان
1 سال
1,110,000 تومان
1 سال
.at
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
.bar
2,282,000 تومان
1 سال
2,282,000 تومان
1 سال
2,282,000 تومان
1 سال
.ch
387,000 تومان
1 سال
387,000 تومان
1 سال
387,000 تومان
1 سال
.cn
571,000 تومان
1 سال
571,000 تومان
1 سال
571,000 تومان
1 سال
.co.in
244,000 تومان
1 سال
244,000 تومان
1 سال
244,000 تومان
1 سال
.co.uk
301,000 تومان
1 سال
301,000 تومان
1 سال
301,000 تومان
1 سال
.com.co
396,000 تومان
1 سال
396,000 تومان
1 سال
396,000 تومان
1 سال
.fr
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
.gg
2,219,000 تومان
1 سال
2,219,000 تومان
1 سال
2,219,000 تومان
1 سال
.host
2,726,000 تومان
1 سال
2,726,000 تومان
1 سال
2,726,000 تومان
1 سال
.it
729,000 تومان
1 سال
729,000 تومان
1 سال
729,000 تومان
1 سال
.net.co
396,000 تومان
1 سال
396,000 تومان
1 سال
396,000 تومان
1 سال
.net.in
244,000 تومان
1 سال
244,000 تومان
1 سال
244,000 تومان
1 سال
.net.nz
697,000 تومان
1 سال
697,000 تومان
1 سال
697,000 تومان
1 سال
.nl
323,000 تومان
1 سال
323,000 تومان
1 سال
323,000 تومان
1 سال
.online
1,173,000 تومان
1 سال
1,173,000 تومان
1 سال
1,173,000 تومان
1 سال
.press
2,061,000 تومان
1 سال
2,061,000 تومان
1 سال
2,061,000 تومان
1 سال
.pro
476,000 تومان
1 سال
476,000 تومان
1 سال
476,000 تومان
1 سال
.pw
301,000 تومان
1 سال
301,000 تومان
1 سال
301,000 تومان
1 سال
.sx
919,000 تومان
1 سال
919,000 تومان
1 سال
919,000 تومان
1 سال
.website
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.wiki
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.xyz
355,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
.art
387,000 تومان
1 سال
387,000 تومان
1 سال
387,000 تومان
1 سال
.academy
571,000 تومان
1 سال
571,000 تومان
1 سال
571,000 تومان
1 سال
.camera
1,490,000 تومان
1 سال
1,490,000 تومان
1 سال
1,490,000 تومان
1 سال
.city
634,000 تومان
1 سال
634,000 تومان
1 سال
634,000 تومان
1 سال
.app
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.site
120,000 تومان
1 سال
856,000 تومان
1 سال
856,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains