ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com hot!
131,800 تومان
1 سال
131,800 تومان
1 سال
131,800 تومان
1 سال
.ir hot!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net hot!
139,500 تومان
1 سال
139,500 تومان
1 سال
139,500 تومان
1 سال
.org hot!
178,300 تومان
1 سال
178,300 تومان
1 سال
178,300 تومان
1 سال
.info
170,500 تومان
1 سال
170,500 تومان
1 سال
170,500 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.asia
271,300 تومان
1 سال
271,300 تومان
1 سال
271,300 تومان
1 سال
.co
441,800 تومان
1 سال
441,800 تومان
1 سال
441,800 تومان
1 سال
.biz
186,000 تومان
1 سال
186,000 تومان
1 سال
186,000 تومان
1 سال
.bz
341,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال
.in
178,300 تومان
1 سال
178,300 تومان
1 سال
178,300 تومان
1 سال
.cc
187,600 تومان
1 سال
187,600 تومان
1 سال
187,600 تومان
1 سال
.ca
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.de
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.ru
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.es
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.eu
178,300 تومان
1 سال
178,300 تومان
1 سال
178,300 تومان
1 سال
.me
272,800 تومان
1 سال
272,800 تومان
1 سال
272,800 تومان
1 سال
.mn
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.mobi
232,500 تومان
1 سال
232,500 تومان
1 سال
232,500 تومان
1 سال
.name
159,700 تومان
1 سال
159,700 تومان
1 سال
159,700 تومان
1 سال
.tel
196,900 تومان
1 سال
196,900 تومان
1 سال
196,900 تومان
1 سال
.tv
449,500 تومان
1 سال
449,500 تومان
1 سال
449,500 تومان
1 سال
.us
170,500 تومان
1 سال
170,500 تومان
1 سال
170,500 تومان
1 سال
.ws
418,500 تومان
1 سال
418,500 تومان
1 سال
418,500 تومان
1 سال
.ae
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.am
542,500 تومان
1 سال
542,500 تومان
1 سال
542,500 تومان
1 سال
.at
186,000 تومان
1 سال
186,000 تومان
1 سال
186,000 تومان
1 سال
.bar
1,116,000 تومان
1 سال
1,116,000 تومان
1 سال
1,116,000 تومان
1 سال
.ch
189,100 تومان
1 سال
189,100 تومان
1 سال
189,100 تومان
1 سال
.cn
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
.co.in
119,400 تومان
1 سال
119,400 تومان
1 سال
119,400 تومان
1 سال
.co.uk
147,300 تومان
1 سال
147,300 تومان
1 سال
147,300 تومان
1 سال
.com.co
193,800 تومان
1 سال
193,800 تومان
1 سال
193,800 تومان
1 سال
.fr
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.gg
635,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.host
1,333,000 تومان
1 سال
1,333,000 تومان
1 سال
1,333,000 تومان
1 سال
.it
356,500 تومان
1 سال
356,500 تومان
1 سال
356,500 تومان
1 سال
.net.co
193,800 تومان
1 سال
193,800 تومان
1 سال
193,800 تومان
1 سال
.net.in
119,400 تومان
1 سال
119,400 تومان
1 سال
119,400 تومان
1 سال
.net.nz

سال
N/A
N/A
.nl

سال
N/A
N/A
.online
573,500 تومان
1 سال
573,500 تومان
1 سال
573,500 تومان
1 سال
.press
1,007,500 تومان
1 سال
1,007,500 تومان
1 سال
1,007,500 تومان
1 سال
.pro
232,500 تومان
1 سال
232,500 تومان
1 سال
232,500 تومان
1 سال
.pw

سال
N/A
N/A
.sx

سال
N/A
N/A
.website
317,800 تومان
1 سال
317,800 تومان
1 سال
317,800 تومان
1 سال
.wiki
415,400 تومان
1 سال
415,400 تومان
1 سال
415,400 تومان
1 سال
.xyz
173,600 تومان
1 سال
173,600 تومان
1 سال
173,600 تومان
1 سال
.art
189,100 تومان
1 سال
189,100 تومان
1 سال
189,100 تومان
1 سال
.academy
452,600 تومان
1 سال
452,600 تومان
1 سال
452,600 تومان
1 سال
.camera
728,500 تومان
1 سال
728,500 تومان
1 سال
728,500 تومان
1 سال
.city
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.app
288,300 تومان
1 سال
288,300 تومان
1 سال
288,300 تومان
1 سال
.site
58,900 تومان
1 سال
58,900 تومان
1 سال
58,900 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده