ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com hot!
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
.ir hot!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net hot!
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.org hot!
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.info
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.asia
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
302,000 تومان
1 سال
.co
492,000 تومان
1 سال
492,000 تومان
1 سال
492,000 تومان
1 سال
.biz
247,000 تومان
1 سال
247,000 تومان
1 سال
247,000 تومان
1 سال
.bz
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
.in
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.cc
209,000 تومان
1 سال
209,000 تومان
1 سال
209,000 تومان
1 سال
.ca
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.de
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.ru
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.es
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.eu
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.me
304,000 تومان
1 سال
304,000 تومان
1 سال
304,000 تومان
1 سال
.mn
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.mobi
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
.name
178,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
.tel
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
.tv
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.us
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.ws
466,000 تومان
1 سال
466,000 تومان
1 سال
466,000 تومان
1 سال
.ae
690,000 تومان
1 سال
690,000 تومان
1 سال
690,000 تومان
1 سال
.am
604,000 تومان
1 سال
604,000 تومان
1 سال
604,000 تومان
1 سال
.at
207,000 تومان
1 سال
207,000 تومان
1 سال
207,000 تومان
1 سال
.bar
1,242,000 تومان
1 سال
1,242,000 تومان
1 سال
1,242,000 تومان
1 سال
.ch
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.cn
311,000 تومان
1 سال
311,000 تومان
1 سال
311,000 تومان
1 سال
.co.in
133,000 تومان
1 سال
133,000 تومان
1 سال
133,000 تومان
1 سال
.co.uk
164,000 تومان
1 سال
164,000 تومان
1 سال
164,000 تومان
1 سال
.com.co
216,000 تومان
1 سال
216,000 تومان
1 سال
216,000 تومان
1 سال
.fr
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.gg
635,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.host
1,484,000 تومان
1 سال
1,484,000 تومان
1 سال
1,484,000 تومان
1 سال
.it
397,000 تومان
1 سال
397,000 تومان
1 سال
397,000 تومان
1 سال
.net.co
216,000 تومان
1 سال
216,000 تومان
1 سال
216,000 تومان
1 سال
.net.in
133,000 تومان
1 سال
133,000 تومان
1 سال
133,000 تومان
1 سال
.net.nz

سال
N/A
N/A
.nl

سال
N/A
N/A
.online
638,000 تومان
1 سال
638,000 تومان
1 سال
638,000 تومان
1 سال
.press
1,121,000 تومان
1 سال
1,121,000 تومان
1 سال
1,121,000 تومان
1 سال
.pro
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
259,000 تومان
1 سال
.pw

سال
N/A
N/A
.sx

سال
N/A
N/A
.website
354,000 تومان
1 سال
354,000 تومان
1 سال
354,000 تومان
1 سال
.wiki
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
.xyz
193,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
.art
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.academy
504,000 تومان
1 سال
504,000 تومان
1 سال
504,000 تومان
1 سال
.camera
811,000 تومان
1 سال
811,000 تومان
1 سال
811,000 تومان
1 سال
.city
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
.app
321,000 تومان
1 سال
321,000 تومان
1 سال
321,000 تومان
1 سال
.site
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده