ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.org
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.info
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.co.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.gov.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.id.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.sch.ir
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
3,000 تومان
1 سال
.asia
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.co
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.biz
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.bz
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.in
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.cc
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
.ca
103,000 تومان
1 سال
103,000 تومان
1 سال
103,000 تومان
1 سال
.de
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
.ru
58,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.es
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
.eu
33,800 تومان
1 سال
33,800 تومان
1 سال
33,800 تومان
1 سال
.me
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.mobi
38,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.name
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.tel
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.tv
103,000 تومان
1 سال
103,000 تومان
1 سال
103,000 تومان
1 سال
.us
26,000 تومان
1 سال
26,000 تومان
1 سال
26,000 تومان
1 سال
.ws
113,000 تومان
1 سال
152,000 تومان
1 سال
152,000 تومان
1 سال
.ae
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.am
265,000 تومان
1 سال
265,000 تومان
1 سال
265,000 تومان
1 سال
.at
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.bar
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.ch
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.cn
81,000 تومان
1 سال
81,000 تومان
1 سال
81,000 تومان
1 سال
.co.in
26,000 تومان
1 سال
26,000 تومان
1 سال
26,000 تومان
1 سال
.co.uk
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
.com.co
46,000 تومان
1 سال
46,000 تومان
1 سال
46,000 تومان
1 سال
.fr
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
.gg
635,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.host
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
.it
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
.net.co
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
.online
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
.pro
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.website
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.xyz
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.art
72,000 تومان
1 سال
72,000 تومان
1 سال
72,000 تومان
1 سال
.academy
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.camera
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .