سرور مجازی ایران - زیرساخت

IRVPS-ZC-01 0 موجود است
 • 512 مگابایت رم
 • 30 گیگابایت هارد
 • 1 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • انتخابی سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% آپتایم
IRVPS-ZC-02 0 موجود است
 • 1 گیگابایت رم
 • 45 گیگابایت هارد
 • 1 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • انتخابی سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% آپتایم
IRVPS-ZC-03 0 موجود است
 • 2 گیگابایت رم
 • 60 گیگابایت هارد
 • 2 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • انتخابی سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% آپتایم
IRVPS-ZC-04 0 موجود است
 • 3 گیگابایت رم
 • 75 گیگابایت هارد
 • 2 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • انتخابی سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% آپتایم
IRVPS-ZC-05
 • 4 گیگابایت رم
 • 90 گیگابایت هارد
 • 2 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • انتخابی سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% آپتایم
IRVPS-ZC-06
 • 5 گیگابایت رم
 • 110 گیگابایت هارد
 • 3 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • انتخابی سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% آپتایم
IRVPS-ZC-07
 • 6 گیگابایت رم
 • 130 گیگابایت هارد
 • 4 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • انتخابی سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% آپتایم
IRVPS-ZC-08
 • 8192 مگابایت رم
 • 150 گیگابایت هارد
 • 4 هسته سی پی یو
 • نامحدود (1/10) پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • ویندوز/لینوکس/میکروتیک/سیستم عامل دلخواه شما سیستم عامل
 • زیرساخت میزبان آنلاین (اتصال همزمان به هفت اپراتور + Smart Routing) دیتاسنتر
 • 99.99% گارانتی شده آپتایم