خدمات دیتاسنتر

اجاره فضا - Colocation (میزبان آنلاین/زیرساخت)

شروع از
850,000 تومان
ماهانه

Colocation در شبکه میزبان آنلاین (زیرساخت)
1U فضا
1 پورت برق
1Gbps Bandwidth
Unlimited Send
165000T/TB Receive

کولوکیشن فناوا

شروع از
800,000 تومان
ماهانه

Colocation Fanava
1U فضا
1 پورت برق
1Gbps Bandwidth
Unlimited Traffic (1/10)

کولوکیشن آسیاتک (برج میلاد)

شروع از
2,470,000 تومان
ماهانه

Colocation آسیاتک (برج میلاد)
1U فضا
1 پورت برق
1Gbps Bandwidth
Unlimited Send/Receive

کولوکیشن میزبان آنلاین

شروع از
1,250,000 تومان
ماهانه

Colocation Mizban Online IDC
1U فضا
1 پورت برق
1Gbps Bandwidth
Unlimited Traffic (1/10)