سرور مجازی ایران

IRVPS-01
 • 256 مگابایت رم
 • 30 گیگابایت هارد
 • 1 هسته - 1 GHz سی پی یو
 • 260 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • میکروتیک سیستم عامل
 • میزبان آنلاین (زیر ساخت) دیتاسنتر
 • 99.99% گارانتی شده آپتایم
IRVPS-02
 • 512 مگابایت رم
 • 40 گیگابایت هارد
 • 1 هسته - 1.5 GHz سی پی یو
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • ویندوز/لینوکس/میکروتیک/سیستم عامل دلخواه شما سیستم عامل
 • میزبان آنلاین (زیر ساخت) دیتاسنتر
 • 99.99% گارانتی شده آپتایم
IRVPS-03
 • 1024 مگابایت رم
 • 65 گیگابایت هارد
 • 1 هسته - 2.4 GHz سی پی یو
 • 350 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • ویندوز/لینوکس/میکروتیک/سیستم عامل دلخواه شما سیستم عامل
 • میزبان آنلاین (زیر ساخت) دیتاسنتر
 • 99.99% گارانتی شده آپتایم
IRVPS-04
 • 2048 مگابایت رم
 • 90 گیگابایت هارد
 • 2 هسته - 1.8 GHz سی پی یو
 • 450 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • ویندوز/لینوکس/میکروتیک/سیستم عامل دلخواه شما سیستم عامل
 • میزبان آنلاین (زیر ساخت) دیتاسنتر
 • 99.99% گارانتی شده آپتایم
IR-DEDVPS-2x7
 • 12288 مگابایت رم
 • 400 گیگابایت هارد
 • 6 هسته - 2.5 GHz سی پی یو
 • 1000 گیگابایت (1/8) پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • ویندوز/لینوکس/میکروتیک/سیستم عامل دلخواه شما سیستم عامل
 • میزبان آنلاین (زیر ساخت) دیتاسنتر
 • 99.99% گارانتی شده آپتایم
IRVPS-05
 • 3072 مگابایت رم
 • 110 گیگابایت هارد
 • 2 هسته - 2.4 GHz سی پی یو
 • 520 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • ویندوز/لینوکس/میکروتیک/سیستم عامل دلخواه شما سیستم عامل
 • میزبان آنلاین (زیر ساخت) دیتاسنتر
 • 99.99% گارانتی شده آپتایم
IRVPS-06
 • 4096 مگابایت رم
 • 140 گیگابایت هارد
 • 3 هسته - 2.2 GHz سی پی یو
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • ویندوز/لینوکس/میکروتیک/سیستم عامل دلخواه شما سیستم عامل
 • میزبان آنلاین (زیر ساخت) دیتاسنتر
 • 99.99% گارانتی شده آپتایم
IRVPS-07
 • 6144 مگابایت رم
 • 200 گیگابایت هارد
 • 3 هسته - 2.5 GHz سی پی یو
 • 800 گیگابایت پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • ویندوز/لینوکس/میکروتیک/سیستم عامل دلخواه شما سیستم عامل
 • میزبان آنلاین (زیر ساخت) دیتاسنتر
 • 99.99% گارانتی شده آپتایم
IRVPS-08
 • 8192 مگابایت رم
 • 250 گیگابایت هارد
 • 4 هسته - 2.5 GHz سی پی یو
 • 1 ترا بایت پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • ویندوز/لینوکس/میکروتیک/سیستم عامل دلخواه شما سیستم عامل
 • میزبان آنلاین (زیر ساخت) دیتاسنتر
 • 99.99% گارانتی شده آپتایم